Fotovoltaická elektrárna - Solnice


Image 0 -

Image 1 -


Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti výrobního procesu. Dílčími cíli jsou úspora elektrické energie, částečná energetická soběstačnost, efektivnější využití elektrické energie a snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých znečišťujících látek a dalších emisních faktorů.


Žadatel společnosti TESS CZ spol. s r.o. realizoval projekt v termínu od 1.4.2018 do 30.4.2020.


Způsobilé výdaje byly ve výši 9.649.851,- Kč, dotace ve výši 7.719.880,80 Kč.