Strojní park

Strojní park firmy TESS CZ tvoří převážně CNC soustružnická centra od firem MORI-SEIKI, MIYANO, NAKAMURA, HAAS a konvenční stroje pro kusovou výrobu. Disponujeme také odmašťovacím strojem.


Přípravna materiálu (řezárna) je vybavena plně automatizovanou pásovou pilou značky PEHAKA. Naše vybavení si můžete prohlédnout níže:


Image 0 - BNJ-42
BNJ-42
CNC soustruh dva revolvery, poháněné nástroje, protivřeteno
Image 1 - P1090286
P1090286
Image 2 - P1090289
P1090289
Image 3 - P1090290
P1090290
Image 4 - P1090302
P1090302
Image 5 - 1
1


Image 0 - 4
4

Odmašťovací stroj


Centrální jednotka úpravy a filtrace chladící kapaliny – investice cílená k vyšší kvalitě a efektivitě procesu obrábění.


Image 0 -

V roce 2012 firma TESS CZ dokončila realizaci projektu centrální jednotky úpravy a filtrace řezné kapaliny, která zajišťuje plynulou dodávku kvalitní chladící řezné kapaliny pro provoz obráběcích strojů.


Stabilní koncentrace, teplota a čistota kapaliny je zárukou zkvalitnění výroby a má významný vliv na snižování nákladů v procesu obrábění i na vyšší jakost vyráběných součástí


Dalším krokem na cestě ke zvyšování úrovně kvality a řízení jakosti byla investice do vybavení měrného střediska.


Image 0 -

Image 1 -

Kromě rekonstrukce prostoru kontroly byl pořízen a uveden do provozu 3D měřící stroj VENTEX 312 HM. Tímto je zajištěno provádění kontrolních operací na vysoké úrovni odpovídající součastným požadavkům moderních metod – řízení jakosti, včetně tisku měrových protokolů


Image 0 -

Jako reakce na požadavek některých zákazníků značit výrobky popiskami a kódy bylo přikročeno k pořízení a uvedení do provozu značícího stroje TMP 1700 popisujícího požadované informace na výrobky mikroúderem. Formát velikosti a obsah značení závisí na požadavku zákazníka.


Image 0 -

Omílací stroj