O firmě

Firma TESS CZ byla založena současným majitelem v roce 1991 a je specialistou na výrobou nerezových, hydraulických a vzduchových prvků pro odběratele z Čech, Německa, Polska a Slovenska. Od začátků výroby na CNC automatech v provozovně Třebešov však ve firmě došlo k významným změnám. Postupně docházelo k navyšování výroby, takže se stávající prostory staly pro firmu nevyhovujícími. Proto bylo přistoupeno k zakoupení a přizpůsobení haly v areálu bývalé STS v Rychnově nad Kněžnou, kam byla přesunuta výroba a postupně rozšířen strojový park na současnou úroveň.


Image 0 - 1
1
Image 1 - 2
2

S ohledem na vysoké nároky na současnou strojírenskou výrobu byla zahájena stavba nové provozní haly firmy v Solnici. Hlavní výrobní program firmy tvoří výroba hydraulických prvků z korozivzdorných a automatových ocelí a dále i výroba vysoce přesných obráběných součástí dle požadavku zákazníka. Našimi odběrateli jsou certifikované společnosti, z nichž můžeme jmenovat např. následující: RIETER, RUBENA, ELITEX, SAURER, SCHLAVHORST, ELASTA FLEX, HANSAFLEX, SKODOCK, HL- FITTING.


Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

V roce 2011 úspěšně proběhl vstupní audit firmy, čímž byl získán certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2009.

V roce 2012 úspěšně proběhl audit firmy, čímž byl získán certifikát systému ISO 14001:2005

Ověřit platnost certifikátu