Fotovoltaická elektrárna - Rychnov nad Kněžnou


Image 0 -

Image 1 -


Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti výrobního procesu. Dílčími cíli jsou úspora elektrické energie, částečná energetická soběstačnost, efektivnější využití elektrické energie a snížení emisí oxidu uhličitého, tuhých znečišťujících látek a dalších emisních faktorů.


Žadatel společnosti TESS CZ spol. s r.o. realizoval projekt v termínu od 1.9.2019 do 30.4.2020.


Způsobilé výdaje byly ve výši 2.479.653,42 Kč, dotace ve výši 1.983.722,73 Kč.